MY CART
0
0.00 ฿

ระบบแฟรนไชส์ Franchise

ระบบแฟรนไชส์ Franchise

แฟรนไชส์ของจันทร์สว่าง

เป็นศูนย์ความงามครบวงจรภายใต้ชื่อ "จันทร์สว่าง" ให้บริการดูแลผิวพรรณบนใบหน้าและเรือนร่าง โดยมีผู้ให้คำปรึกษาแก่กลุ่มบุคคลทั่วไป หรือผู้สนใจที่มีปัญหาด้านผิวพรรณด้วยสมุนไพร และเป็นจุดกระจายสินค้าด้วยวิธีการต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ปัจจุบันมีศูนย์ความงามจันทร์สว่างที่เปิดบริการกว่า 500 ศูนย์ฯ ทั่วประเทศและต่างประเทศ

รายได้ไม่จำกัด ถึง 5 เด้งด้วยกัน

  • เด้ง 1. ค่าคอมมิชชั่นจากสินค้า
  • เด้ง 2. ค่าบริหารสายงาน
  • เด้ง 3. รับสิทธิโปรโมชั่นสินค้ารายเดือน
  • เด้ง 4. กองทุนท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
  • เด้ง 5. ค่าบริการภายในศูนย์

คุณสมบัติของผู้ลงทุน

  • มีความพร้อมในการดูแลธุรกิจ และลงมือทำเองได้
  • รักงานบริการ และมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ
  • มีมุมมองที่ดี มีเงินลงทุนเพียงพอ
  • มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท

สิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้รับ

  • อบรมการทำธุรกิจระยะ 3 วัน ฝึกปฏิบัติระยะเวลา 30-60 วัน

แผนรายได้ของศูนย์ความงามจันทร์สว่าง

1. สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ได้รับส่วนลดสินค้า 25% จากราคาหน้ากล่อง

2. ค่าคอมมิชชั่นผ่านรหัสศูนย์ความงาม (หลักหักส่วนลด 25% แล้ว)


ยอดสั่งซื้อผ่านศูนย์ คอมมิชชั่น
ตั้งแต่ 0 - 29,999 บาท 25%
30,000 บาท 30%
50,000 บาท 31%
70,000 บาท 32%
90,000 บาท 33%
120,000 บาทขึ้นไป 34%

3. ค่าบริหารและขยายสายงานศูนย์ความงาม


จำนวนศูนย์ ไม่มีศูนย์ 1-2 ศูนย์ 3-5 ศูนย์ 6-8 ศูนย์ 9-11 ศูนย์ 12 ศูนย์ขึ้นไป
ขั้นที่ 1 - 6% 7% 8% 9% 10%
ขั้นที่ 2 - - 1% 1.5% 2% 2%
ขั้นที่ 2 - - - - 1% 1%
ขั้นที่ 2 - - - - - 1%
ชื่อตำแหน่ง President
P
Silver President
SP
Gold President
GP
Diamond President
DP
Crown President
CP
Premier Crown President
PCP

4. สวัสดิการต่าง ๆ


กองทุนสวัสดิการผู้นำ 1% 2% 3%
พัฒนาเครือข่ายศูนย์เท่ากัน 0.5%

หมายเหตุ: ยอดสั่งซื้อรักษาสถานภาพความเป็นศูนย์ความงามผ่านรหัสศูนย์ต่อเดือน 30,000 บาท


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์